Raiffeisen Investiční společnost

Raiffeisen investiční společnost a.s. byla založena na konci roku 2012 a v dubnu následujícího roku získala od České národní banky povolení k činnosti. Jejím zakladatelem a jediným akcionářem je Raiffeisenbank a.s. 

Investiční společnost byla budována s úmyslem vytvořit vlastní distribuční a obchodní model v těsné součinnosti s mateřskou bankou. Produktová nabídka bude doplňovat nabídku skupiny Raiffeisen v oblasti investičních nástrojů, zejména podílových fondů pro retailové klienty a klienty privátní banky Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Cílem investiční společnosti je rovněž plnohodnotně navázat a rozvíjet ve skupině Raiffeisen již několik let úspěšně fungující asset management (diskrecionální správa klientských aktiv).

Nabídka našich fondů:

Veškeré další informace naleznete na oficiálních stránkách Raiffeisen investiční společnosti: www.rfis.cz. 

Ke dni 31. 3. 2016 zanikají dluhopisové indexy EFFAS. Společnost Bloomberg tak završuje proces převzetí EFFAS indexů a přechází na stávající indexy Bloomberg Global Fixed Income Substitute, Bloomberg indexy mají velmi podobnou strukturu jako indexy EFFAS.

Ke dni 31. 3. 2016 zanikají dluhopisové indexy EFFAS. Společnost Bloomberg tak završuje proces převzetí EFFAS indexů a přechází na stávající indexy Bloomberg Global Fixed Income Substitute, Bloomberg indexy mají velmi podobnou strukturu jako indexy EFFAS. V následující tabulce je seznam původních indexů EFFAS a k nim příslušejících nových substitutů:

Související dokumenty