Raiffeisen Capital Management

Raiffeisen Capital Management je zastřešující značkou Raiffeisen KAG GmbH, Raiffeisen Vermögensverwaltungsbank AG, Raiffeisen International Fund poradního GmbH, Raiffeisen Immobilien GmbH a Raiffeisen Kapitalanlage Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH.


Naše poslání a hodnoty


My ...
 

 • jsme Raiffeisen Banking Group správci majetku.
 • jsme uznávaným lídrem v rakouském odvětví investičních fondů.
 • jsme jedním z předních evropských správců aktiv z hlediska kvality.Naši klienti ...

 

 • těží z našich zkušeností a hodnot .
 • dosahují vyšších dlouhodobých výnosů díky jasně strukturované investiční strategii a horizontu.
 • získávají profesionální poradenství a prvotřídní servis.
 • využívají vyšších bezpečnostních parametrů a úzkých vztahů se zákazníky v rámci Raiffeisen Banking Group .


Naše služby ...

 • jsou založeny na posouzení rizika, asset managementu s potřebami orientovanými na klienta a sortiment.
 • zahrnují fondy a asset management , stejně jako poradenství a služby s vysokou úrovní péče o zákazníka .
 • jsou zajišťovány ve spolupráci s nejlepšími národními a mezinárodními partnery .
 • jsou měřítkem našich konkurentů.


 
Naši zaměstnanci ...
 

 • jsou naším nejcennějším aktivem.
 • přináší vynikající výkon , iniciativu a odpovědnost.
 • jsou příkladem otevřenosti a spravedlnosti v inovativním , sociálně uvědomělé prostředí.
 • silně se ztotožňují s firmou.


Náš úspěch ...
 

 • vede k trvale udržitelným výnosům pro naše klienty , zaměstnance, akcionáře a obchodní partnery.
 • je výsledkem kreativity a obětavosti našich zaměstnanců.
 • je postaven na orientaci na budoucnost a vysoce efektivní organizaci a moderní technologie.
 • je poháněn vpřed současným vývojem našich lidských zdrojů , strategie , produktů a systémů.

Další informace

KONTAKT

Jana Svobodová

T: +420 234 401 887