Personál
Počet zaměstnanců na konci roku
Staff turnover in EUR
Turnover Label
Akcie denominované v EUR
Počet vydaných akcií (v milionech)
Dividenda na akcii
Zisk na akcii bez emise nových akcií
Přhled zisků a ztrát v milionech EUR dle IAS/IFRS
Obrat
Provozní zisk (EBIT)
Zisk před zdaněním (EBT)
Annual net profit/ loss
Rozvaha v milionech EUR IAS/IFRS
Aktiva
Celková běžná aktiva
Celková fixní aktiva
Celková aktiva
Závazky
Celkové krátkodobé závazky
Celkové dlouhodobé závazky
Oprávky celkem
Základní kapitál
Celkové závazky
Management:
Andrea Gontkovicová
Peter Piroch
Petr ¿edivec
Piotr Cerek
Představenstvo:
Stefan Bauer
Alena Zemplinerová
Imarus Sergio Colarusso
Richard Va¿ícek
Stanislava Juríková
Tomá¿ Hilgard
Struktura akcionářů v %:
BlackRock Advisors (UK) Ltd. 0,122
Cambria Investment Management LP 0,16
Dimensional Fund Advisors LP 0,131
Generali Investments CEE Investicni Spolecnost as 0,123
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC 0,125
Jupiter Asset Management Ltd. 0,753
Philip Morris International, Inc. 77,6
Prosperita Investicni Spolecnost as 0,206
The Vanguard Group, Inc. 0,789
Tweedy, Browne Co. LLC 0,146
free float 19,846
Adresa: Karlovo námestí 10, 120 00 Prague
T: +420-266-702-111
F: +420-266-702-333
I: http://www.pmi.com/markets/czech-republic/en/about-us/overview
E: philipmorris.cz@pmi.com