Personál
Počet zaměstnanců na konci roku
Staff turnover in EUR
Turnover Label
Akcie denominované v EUR
Počet vydaných akcií (v milionech)
Dividenda na akcii
Zisk na akcii bez emise nových akcií
Přhled zisků a ztrát v milionech EUR dle IAS/IFRS
Obrat
Provozní zisk (EBIT)
Zisk před zdaněním (EBT)
Annual net profit/ loss
Rozvaha v milionech EUR IAS/IFRS
Aktiva
Celková běžná aktiva
Celková fixní aktiva
Celková aktiva
Závazky
Celkové krátkodobé závazky
Celkové dlouhodobé závazky
Oprávky celkem
Základní kapitál
Celkové závazky
Management:
Andrea Gontkovicová
Cemal Temuroglu
Manuel Joao Almeida Do Vale Goncalves Marques
Petr Sebek
Tamas Szabados
Představenstvo:
Tamara Milovanovic
Alena Zemplinerová
Jan Kodaj
Seamus Minihan
Stanislava Juríková
Tomá¿ Hilgard
Struktura akcionářů v %:
BlackRock Advisors (UK) Ltd. 0,134
Cambria Investment Management LP 0,115
Dimensional Fund Advisors LP 0,149
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC 0,116
IAD Investments správ. spol. AS 0,029
Jennison Associates LLC 0,072
Prosperita Investicni Spolecnost as 0,153
SSgA Funds Management, Inc. 0,035
Tweedy, Browne Co. LLC 0,146
Union Investment Privatfonds GmbH 0,132
Freefloat 98,919
Adresa: Karlovo námestí 10, 120 00 Prague
T: +420-266-702-111
F: +420-266-702-333
I: http://www.pmi.com/markets/czech-republic/en/about-us/overview
E: philipmorris.cz@pmi.com