Expres certifikát světových indexů 4 - v úpisu do 28.07.2021!
Expres certifikát světových indexů 4 - v úpisu do 28.07.2021!

S expresem rychleji v cíli – příležitost k zisku 5 % až 25 % při maximálně 5-ti leté splatnosti

VODÍK BONUS - v úpisu do 09.07.2021!
VODÍK BONUS - v úpisu do 09.07.2021!

Příležitost k bonusovému výnosu ve výši 15 % a ochranná bariéra na 60 % počáteční hodnoty podkladového indexu.

Expres certifikát světových indexů v USD - v úpisu do 28.06.2021!
Expres certifikát světových indexů v USD - v úpisu do 28.06.2021!

S expresem rychleji v cíli – příležitost k zisku 5 % až 25 % při maximálně 5-ti leté splatnost

EVROPA / AMERIKA BONUS - v úpisu do 28.06.2021!
EVROPA / AMERIKA BONUS - v úpisu do 28.06.2021!

PŘÍLEŽITOST K BONUSOVÉMU VÝNOSU VE VÝŠI 11 % A OCHRANNÁ BARIÉRA NA 60 % POČÁTEČNÍ HODNOTY PODKLADOVÉHO INDEXU

Raiffeisen strategie konzervativní
Raiffeisen strategie konzervativní

Investujte do konzervativních instrumentů doplněných dynamickou složkou. Zajistěte svou investici díky vysoké diverzifikaci a aktivní správě od profesionálů s mnohaletými zkušenostmi.

Raiffeisen strategie balancovaná
Raiffeisen strategie balancovaná

Fond je určen pro investory, kteří chtějí dosahovat nejen kapitálových zisků, ale i ekvivalentního příjmu z úroků a současně jsou méně rizikově averzní. Prostředky fondu jsou alokovány do akcií, dluhopisů a jim obdobných cenných nástrojů s možností globálního investování.

Raiffeisen strategie progresivní
Raiffeisen strategie progresivní

Investice je vhodná zejména pro klienty, kteří očekávají z dlouhodobého pohledu zajímavější výnos a jsou ochotni nést vyšší riziko možných výkyvů. Prostředky fondu jsou investovány především do akcií firem vyplácejících dividendu, což jsou zpravidla velké stabilní společnosti.